Program jačanja kapaciteta organizacija članica KOMS-a

IMG_20160130_095535

Svetski omadinski talas je jedna od 87 organizacija članica Krovne organizacije mladih Srbije (www.koms.rs). KOMS je u 2016. godini pokrenuo program obuke za jačanje kapaciteta svojih članica u okviru projekta „Podmlađivanje – nove ideje mladih za bolji položaj mladih“. Ispred naše organizacije, prvom modulu ovog programa, prisustvovala je Mila Lukić. Cilj ovog modula bio je da pruži neophodna znanja iz sfera vođenja i strukturisanja, strateškog planiranja i finansijskog poslovanja organizacije.

Trening je održan od 29. do 31. januara, u Vršcu. Učesnici treninga su bili delegati KOMS-ovih članica organizacija: BEST Beograd, ELSA Beograd, Omladina JAZAS iz Niša, Kragujevca, Novog Sada i Požarevca, KOMPAS Pančevo, Klub OPA Beograd, AEGEE Novi Sad, Savez izviđača Srbije, UrbanIn Novi Pazar, BalkanIdea Novi Sad, Volonterski centar Niš, Kulturanova Novi Sad, Somborski edukativni centar i Svetski omladinski talas Beograd. Dvadesetak učesnika družilo se tokom trodnevnog treninga, razmenilo kontakte, iskustva, ideje i primere dobre prakse, diskutovalo o problemima sa kojima se njihove organizacije sreću i najvažnije, učilo o stvarima koje čine jednu uspešnu omladinsku organizaciju.

Predavači su bili iskusni omladinski radnici, koji su nas na kreativan i efikasan način naučili mnogo čemu. Vukašin Grozdanović, član Saveta za etička pitanja NAPOR-a, nam je dočarao tok uspostavljanja vrednosti i principa rada organizacije i govorio o razvoju organizacione strukture. Marija Pantelić, potpredsednica Upravnog odbora KOMS-a, održala je veoma poučno predavanje o internoj komunikaciji u organizacijama kao i timskom radu. Bojana Miković, ispred Fondacije za mlade Obrenovca, govorila je o strateškom planiranju i upravljanju projektima. Poslednjeg dana treninga, imali smo priliku da se bavimo finansijskim poslovanjem zahvaljujući gostima iz Građanskih inicijativa, Jeleni Stević i Nadi Likar.

Naši utisci sa ovog modula su jako pozitivni. Drago nam je da je Krovna organizacija mladih Srbije omogućila da kroz ovakav vid neformalne edukacije naučimo sve što nam je neophodno kako bismo bili uspešniji u svom omladinskom radu. Zaključak koji smo doneli na kraju treninga jeste da omladinske organizacije i organizacije za mlade mogu mnogo više da urade kao grupe ljudi koje vode iste vrednosti i jaka motivacija za promenom, nego kao pojedinci. Ipak smo zajedno mnogo jači.

Nestrpljivo iščekujemo naredni modul koji će biti održan od 19. do 21. februara, a koji će govoriti o omladinskoj politici i razvoju praktičnih politika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *