SOT na konferenciji OEBS-a u Varšavi

OSCE 0

U ponedeljak, 18. septembra, predstavnica Svetskog omladinskog talasa, Mila Lukić, učestvovala je na pratećem događaju konferencije “Human Dimension Implementation Meeting” (HDIM), koju organizuje Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Varšavi od 11. do 22. septembra 2017. godine.

OSCE 1   OSCE 4

Panel diskusija govorila je o aktivnom učešću mladih kroz predstavljanje uspešnih primera iz zemalja OEBS-a. Panelisti su podelili svoje iskustvo u premošćavanju prepreka kada je u pitanju učešće mladih u demokratskim procesima na svim nivoima. Mila Lukić, projektna koordinatorka “Omladinskog foruma o ljudskim pravima”, održanog u Tirani od 13. do 15. avgusta ove godine, prenela je prisutnima utiske sa Foruma, osvrćući se na izazove sa kojima se organizacioni tim susreo tokom realizacije projekta. “Kada govorimo o razlozima za ovakvim projektom, svi oni se svode na jednostavnu potrebu da se glas mladih čuje, i da oni dobiju šansu da progovore o svojim problemima i potrebama”, objasnila je Mila, naglašavajući da su mladi danas više nego ikada uključeni u inicijative koje podstiču razvoj i prosperitet lokalnih zajednica. Stoga je neophodno obezbediti kontinuirani doprinos mladih u kreiranju omladinskih politika i implementaciji istih.

OSCE 12  OSCE 2

U svom daljem obraćanju, Mila je spomenula dokument “Voice of Youth”, koji objedinjuje praktične preporuke koje su kreirali učesnici Omladinskog foruma. Ona je dodala da će ovaj dokument biti prosleđen ministarstvima resornim za mlade u Srbiji i Albaniji, OEBS-ovim lokalnim kancelarijama, kao i krovnim savezima mladih obeju država, a da će Svetski omladinski talas i učesnici foruma pomno pratiti proces uključivanja ovih preporuka u buduće javne politike.

Imajući u vidu izraženu distancu između mladih Srbije i Albanije, Mila je dodala: “Uvek je izazovno raditi sa mladima iz regiona i menjati njihove stavove i poglede na prošlost i sadašnjost. Ipak, ovaj forum je uspeo da osigura sigurno okruženje za sve učesnike, omogućavajući im da slobodno izraze svoje mišljenje, aktivno saslušaju drugu stranu i zajedničkim naporima dođu do zajedničke vizije”. Na kraju, ona je iznela da su učesnici stekli znanja i veštine da postanu nosioci promena u svojim lokalnim zajednicama tako što će uključivati  svoje vršnjake u nove projekte i inicijative.

Ova događaj organizovali su Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Stalna misija OEBS-a u Španiji i Švajcarskoj i Austrija kao Predsedavajući OEBS-u. Učešće naše predstavnice podržala je Misija OEBS-a u Srbiji. “Omladinski forum o ljudskim pravima” deo je projekta ‘Humans of Albania and Serbia’, o kojem možete više pročitati na www.youthumans.net.

OSCE 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *