Prijave za nove članove ISWiB tima

iswib2018-org-applications

I ovog oktobra raspisujemo konkurs za prijem novih članova koji će biti deo Organizacionog tima 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu 2018 (eng. International Student Week in Belgrade 2018 – ISWiB 2018).

SOT čini grupa studenata i mladih profesionalaca sa idejom da mladima u Srbiji daju šansu da predstave svoje ideje, razmišljanja i ubeđenja, kao i da ih poveže na globalnom nivou kroz projekte koji promovišu kulturu i obrazovanje. Od 2006. godine, SOT aktivno radi na realizaciji jedne od najvećih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope – Međunarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu. Radi se o studentskom festivalu obrazovnog i kulturno – umetničkog karaktera, koji svake godine okupi više od 250 studenata iz preko 50 država. Tim povodom, SOT-u su potrebni novi članovi koji bi se aktivno priključili timu mladih, proakativnih i entuzijastičnih ljudi radeći na pripremi i realizaciji 12. ISWiB-a.

Konkurs se raspisuje za nove članove u okviru sledećih sedam podtimova:

1. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):
o tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
o razrađuje koncept radionica;
o pronalazi relevantne moderatore radionica i komunicira sa organizacijama čiji su oni članovi;
o komunicira sa predavačima i gostima uključenim u edukativni deo festivala;
o osmišljava ceremoniju svečanog zatvaranja festivala.

2. IntCom tim (International Communication Team – Tim za međunarodnu komunikaciju):
o tim koji obavlja odabir učesnika i komunicira sa njima pre, tokom i posle festivala;
o zadužen za koordinaciju učesnika;
o uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
o sarađuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conventions Everywhere);
o sarađuje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbeđivanja viza za učesnike.

3. HR tim (Human Resources Team – Tim za ljudske resurse):
o tim koji obavlja odabir volontera;
o priprema i realizuje treninge za članove Organizacionog tima;
o priprema i realizuje treninge za volontere;
o koordiniše rad svih volontera tokom festivala.

4. FR tim (Fund Raising Team):
o tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
o uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
o kreira sponzorske ponude;
o komunicira sa sponzorima i donatorima.

5. PR tim (Public Relations Team – Tim za odnose sa javnošću)
o tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
o kreira medijsku strategiju projekta;
o aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama;
o piše vesti za sajt na srpskom i engleskom jeziku;
o piše saopštenja i pozive za medije i komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala;
o osmišljava promotivni materijal u saradnji sa IT&Design timom.

6. Event tim;
o tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetničkih događaja tokom festivala;
o osmišljava koncept zabavnog dela programa;
o komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetničkog dela festivala.

7. IT & Design tim (Information Technologies & Design Team)
o tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
o razvija i održava mobilnu aplikaciju;
o osmišljava i izrađuje vizuelni imidž projekta;
o pruža tehničku podršku na svim događajima;
o sarađuje sa PR timom u izradi promotivnog materijala.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2017. godine, a svi zainteresovani nakon popunjavanja prijave koja se nalazi na sledećem linku, treba da pošalju svoj CV na hr@iswib.org.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na intervju. Za sva pitanja možete se obratiti putem hr@iswib.org.

Detaljne informacije o projektu nalaze se na sajtu www.iswib.org, kao i na društvenim mrežama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *