Održan Info dan o omladinskim razmenama!

gore

U četvrtak, 21. decembra, održao se Info dan o omladinskim razmenama organizovan od strane Svetskog omladinskog talasa i Udruženja studenata sa hendikepom u okviru projekta „Sport za inkluziju“.

Dve organizacije su počele da sarađuju krajem 2016. godine, kako bi Svetski omladinski talas svoje projekte učinio što inkluzivnijim. Iz te saradnje, proisteklo je i zajednično učešće na omladinskoj razmeni „Sport za inkluziju“, koju je organizovala omladinska organizacija Interkambija, iz Malage (Španija) u okviru programa Erasmus+. Na razmeni su učestvovali Marija i Živko, iz USH-a, i Lena, Anđa, Vlada i Jovana, iz SOT-a.

Cilj omladinske razmene bilo je povećane svesti kod mladih o preprekama sa kojima se susreću mladi iz marginalizovanih grupa, posebno mladi sa hendikepom, kroz sport. Pored Svetskog omladinskog talasa iz Srbije, partnerske organizacije na projektu bile su iz Bugarske, Grčke, Italije, Poljske i Španije. Tokom 8 dana, 36 mladih osoba imalo je priliku da predstave situaciju mladih sa hendikepom u svojim zemljama, učestvuju u različitim radionicama, debatama, igricama i drugim aktivnostima koje se baziraju na neformalnom obrazovanju, kako bi više naučili o temi same razmene.

Jedna od aktivnosti projekta je i Info dan koji je organizovan u Beogradu u cilju informisanja mladih iz Srbije o mogućnostima koje pruža Erasmus+ projekat, podele iskustva o učešću na razmeni „Sport za inkluziju“ i realizovanju kratke radionice koja se održala u okviru projekta u Malagi – CupSong.

Hvala svima koji su bili na Info danu!

Ako želite da saznate više o omladinskim razmenama, pišite nam na office@worldyouthwave.org

dolePicture3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *