Digital Media Literacy

U vreme kada je informacija dostupna svima, kada se one brzo šire, ali se sve više traže načini da se kontrolišu, biti novinar predstavlja pravi izazov. Biti prvi, najbrži sa proverenom informacijom je cilj, ali kako da njega doći?

12039219_10153454465112034_8426594383879934099_n

European Youth Press organizovao je u periodu od 26.9. do 02.10, u saradnji sa SOT-om, Wave magazinom i KOMS-om, projekat pod nazivom Digital Media Literacy: Making Twitter Length News koji je u Beogradu okupio oko 50 mladih novinara, blogera i društveno aktivnih pojedinaca. Oni su se tokom šest dana trajanja događaja bavili temama poput medijske slobode, mogućnostima tvitera, građanskim novinarstvom, izbegličkom krizom, cenzurom, bezbednošću na internetu, proverom informacija i sl. Organizovano je nekoliko panel diskusija, poseta Medija centru i RTS-u kako bi se učesnici bolje upoznali sa novinarstvom u Srbiji, ali i uopšte. Gostujući predavači bili su istaknuti novinari Srbije, kao i novinar švedskog lista Expressum Karl Fridh Kleberg koji izveštava sa Bliskog Istoka. Posebnu pažnju učesnika privukao je nedostatak medijske slobode, što su i domaći novinari potvrdili, ali i način na koji izbeglička kriza ostavlja posledice u regionu. Nakon projekta, svaki učesnik će napraviti neku vrstu izveštaja o svom iskustvu i naučenom u Beogradu, što će se naći na zvaničnoj stranici projekta.