Članstvo

Član Svetskog omladinskog talasa može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Svetskog omladinskog talasa. Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva.

Član ima pravo da:

  • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  • bira i bude biran u organe Udruženja;
  • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

  • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  • plaća članarinu na godišnjem nivou, čiju visinu definiše Upravni odbor za svaku godinu;
  • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.