Radna etika

Od samog osnivanja organizacije, osnovni ciljevi ljudi koji su je činili jeste produbljivanje i poboljšanje odnosa između naših i stranih studenata i predstavljanje Beograda i Srbije u što boljem svetlu. Ali da bi ovako nešto bilo moguće ostvariti, potrebno je bilo imati fantastičan tim koji bi ulagao svoje vreme, snove i ideje u formiranje a zatim i ostvarenje projekta.

Tim je stvoren i na istim principima funkcioniše do danas. Koji su to principi i šta je to što nas čini uspešnima?

Ono što nas sve povezuje jesu pre svega motivacija, entuzijazam i ljubav prema volontiranju, prema nesebičnom davanju sebe zarad ispunenja ciljeva. Profesionalnost, odgovornost, preciznost, i efikasnost su principi kojima se članovi SOT-a vode prilikom svog aktivnog rada. Mogućnosti za profesionalno usavršavanje u omladinskom nevladinom sektoru i upoznavanje sa radom u oblasti omladinskog aktivizma jesu svakako ono što naša organizacija nudi radom u istoj.

Kažu da dobar tim ne može postojati bez dobrih međuljudskih odnosa u istom i upravo je asertivan način komunikacije onaj na kom se komunicira u okviru SOT-a. Inovativnost, sveže ideje i inicijativa je ono što smatramo važnim osobinama mladih danas i zato se  trudimo se da ih ohrabrujemo da se ne plaše da istupe iz mase i brane svoje ideje, traže rešenja za probleme koje su uvidele i postanu ličnosti koje će ovaj svet učiniti boljim mestom za život.

Iskustvo u timu Svetskog omladinskog talasa znači podići sopstvene kapacitete za lestvicu više, razviti lične i profesionalne veštine i znanja i steći prijatelje kroz rad i zabavu. Rad u jednom zdravom, ambicioznom i kvalitetnom okruženju je onaj koji briše sve granice, koji otvara nove horizonte i pretvara vas u najbolju moguću verziju sebe.