U pravo vreme

Svetski omladinski talas je od aprila 2017. godine počeo sa organizovanjem treninga pod nazivom “U pravo vreme” sa ciljem obučavanja studenata osnovnim tehnikama upravljanja vremenom i usklađivanja svojih obaveza.

Razlog zbog čega je Svetski omladinski talas počeo sa ovakvom vrstom treninga je sve teže suočavanje mladih sa planiranjem sopstvenog vremena. Tokom višegodišnjeg rada na lokalnim i međunarodnim projektima, članovi SOT-a su imali prilike da se upoznaju i rade sa velikim brojem mladih profesionalaca. Za vreme našeg susreta sa mladima pri projektima, prioritizacija obaveza i usklađivanje fakultetskih i vannastavnih aktivnosti je nešto što su mladi ljudi često isticali kao svakodnevni izazov. Da li ću moći sve da uskladim? Kako da budem uspešan/na na više polja? Zašto su vannastavne aktivnosti za mene značajne? Kako isplanirati kratkoročne i dugoročne vremenske ciljeve?

U doba savremene tehnologije, mobilnih telefona i kompjutera na koje dnevno potrošimo više vremena nego što bi trebalo, mladi ljudi dolaze do problema gde ne mogu da usklade svoje obaveze. Tokom ovog jednodnevog treninga cilj je da se mladima predoče stvari na koje bi trebalo da obrate pažnju u samoj organizaciji kako njihovog ličnog, pa tako i budućeg profesionalnog života. Uspešna organizacija može predstavljati težak izazov, ali uz određene metode, praktične primere i teoriju na treningu, svaki kasniji problem će se rešavati sa lakoćom.

Prvi u nizu treninga organizovan je u aprilu 2017. godine u saradnji sa Kancelarijom za mlade Opštine Stari grad.
Drugi trening će se održati krajem maja 2017. godine.