Predavači treninga “U pravo vreme”!

Katarina Grujičić

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim završila i master studije iz oblasti psihologije rada na istoimenom fakultetu. U oblasti upravljanja ljudskim resursima angažovana je od 2013. godine. Angažovanje u Svetskom omladinskom talasu započinje kao deo HR tima na „ISWiB“ projektu. 2014. godine postaje HR koordinatorka projekta, a 2015. godine potpredsednica Upravnog odbora organizacije. Trenutno je angažovana u Nadzornom odboru organizacije. Oblasti interesovanja: upravljanje ljudskim resursima i projektni menadžment. Govori engleski jezik.

Katarina Grujičić, SOT

Miloš Tomić

Diplomirao novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kao student generacije, proveo je godinu dana u Danskoj kao stipendista Vlade Kraljevine Danske, pohađajući studije komunikologije na Roskilde univerzitetu. Angažovan u NVO sektoru od 2011. godine kada se priključuje Svetskom omladinskom talasu i radu na „ISWiB“ projektu. Tokom delovanja u oragnizaciji, bio je ngažovan kao predavač i moderator u oblasti društvenih mreža, omladinskog aktivizma i samozapošljavanja. Sfere interesovanja su mu viralni marketing i društvene mreže. Trenutno predsedava Upravnim odborom Svetskog omladinskog talasa. Govori engleski i danski jezik.

Miloš Tomić, SOT