Svetski omladinski talas otvara poziv za učesnike na Destigmatizuj lokalno

DESTIGMATIZUJ LOKALNO je projekat edukativno-zabavnog koji organizuje udruženje „Svetski omladinski talas“. Tokom tri dana projekta, učesnici će imati priliku da na interaktivnim radionicama steknu znanja i izraze svoje mišljenje o temama koje se u našem društvu neretko smatraju za tabu.