DESTIGMATIZUJ LOKALNO

DESTIGMATIZUJ LOKALNO se održava po prvi put ove godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Tokom tri dana projekta, učesnici će imati prilike da na edukativnim radionicama steknu znanja, ali i izraze svoje mišljenje o temama koje se u našem društvu ponekad smatraju za tabu. Izbor teme ima za cilj predupređivanje društvene osude i podsticanje kako na razumevanje okoline, tako i na rad na sebi.

Naš cilj je da iskorenimo društvenu osudu, podstaknemo razumevanje i empatiju prema okolini i istovremeno predstavimo značaj rada na sebi i razumevanja sopstvenih stanja i akcija.

Stoga, pripremili smo tri radionice:

1. DISKONEKCIJA – cilj radionice je spoznaja uticaja medija na socijalizaciju i formiranje identiteta, sa osvrtom na naučne teorije o medijima;

2. DETOKSIKACIJA – kroz ovu radionicu učesnici će se upoznati sa odlikama nezdravih interpersinalnih odnosa, kao i sa načinima na koje je moguće prepoznati ih, preokrenuti ili izaći iz njih;

3. DESTIGMATIZACIJA – ideja ove radionice jeste osvešćivanje mladih o temu mentalnih oboljenja, njihovoj važnosti, kao i načinima pružanja pomoći, uz osvrt na sve češći fenomen samodijagnostifikovanja

Osim edukativnog dela, projekat će obogatiti i zabavne manifestacije poput kulturnog vašara i krstarenja, kao i ceremonija otvaranja i zatvaranja.

RADIONICE

Ukoliko, u ovom trenutku, na Googlu pretražite reč –mediji- za svega 0,43 sekunde, dobićete 31.000.000 rezultata. Pitanje je- na koji način onda biramo informacije za nas? I- da li informacije biraju nas?

U eri digitalizacije i sve većeg broja i prisutnosti različitih medija, neosporan je uticaj medija na socijalizaciju, formiranje identiteta, sistema vrednosti i pogleda na svet. Diskonekcija je dvodnevna radionica kojom ćemo se upoznati sa uticajima medija na socijalizaciju i psihološkim i sociološkim teorijama koji se bave medijskim uticajima. 

Razmenom iskustava, diskusijom i interaktivnim vežbama, učesnici će se osnažiti za drugačiji odnos prema i veću mogućnost kontrole medijskog uticaja.

Još od rođenja, kontinuirano gradimo odnose sa drugima. Kvalitet odnosa koje gradimo, neminovno utiče na bazični, najvažniji odnos- odnos sa samim sobom. Prepoznavanjem šablona toksičnih porodičnih, prijateljskih i romantičnih odnosa, osnažuju se učesnici po pitanju osamostaljivanja pre pronalaženja partnera i osporava stigma o imperativu ostvarivanja na polju partnerskih odnosa, po cenu ličnog zadovoljstva.

Posredstvom dvodnevnog programa radionica Detoksikacija učesnici će dobiti priliku da se iz teorijske i perspektive praktične primene upoznaju sa odlikama nezdravih interpersonalnih odnosa, kao i sa načinima na koje ih je moguće prepoznati i preokrenuti ih ili iz njih izaći.

Prema statistici, 25% svetske populacije pati od mentalnih bolesti. Ovo znači da će svaka 4. osoba na svetu u jednom trenutku bolovati od mentalnih bolesti. Ovaj podatak skreće naročitu pažnju na važnost rušenja stigme o mentalnim bolestima, relevantnom informisanju i pojačanoj empatiji svih nas.

Dvodnevnim programom radinica Destigmatizacija, stručni moderatori, uz primenu teorijskih i praktičnih metoda osvešćivaće mlade ljude o temi mentalnih oboljenja, njihovoj važnosti i načinima pružanja pomoći. Takođe, dotaći ćemo se teme lažne, samodijagnostike putem neproverenih upitnika i podstaći krtički odnos prema dijagnostifikovanju, alternativnom lečenju i nenaučnim informacijama.

GOVORNICI

DESTIGMATIZACIJA

Jelena Vukičević, psiholog

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama, a kroz savetodavni rad, kreiranje i držanje psiho-socio-edukativnih radionica, podršku u obrazovanju i saradnju sa institucijama socijalne zaštite, prosvete i pravosuđa. Koautor i realizator preventivnih programa za opštu populaciju. Realizator obuka i edukacija za apsolvente i stručnjake iz sistema socijalne i zdravsvene zaštite i psihiloško-pomagačkih profesija.

Nikola Petrović

Nikola Petrović je docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se psihoterapijom i intervencijama u psihološkim krizama, kao i etikom u profesionalnom radu psihologa. Supervizor je iz oblasti Racionalno emotivno bihejvioralne terapije i predsednik Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije.

DETOKSIKACIJA

Bojana Obradović master psihologije, REBT psihoterapeut sa završnim nivoom edukacije (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd). Idejni tvorac projekta “Pričajmo o tome”.

Jovana Lazarević, master psiholog i RE&KBT psihoterapeut, pridruženi saradnik Instituta Albert Elis iz Njujorka. Zaposlena je u Sinergija centru gde se bavi individualnom psihoterapijom i promocijom mentalnog zdravlja. Iskustvo je sticala u privatnoj praksi kao i nevladinom sektoru kroz pružanje psihosocijalne podrške i savetovanja ranjivim grupama i prve psihološke pomoći osobama obolelim od Kovida i članovima njihovih porodica. Oblast interesovanja kojoj je posvećena su problemi u interpersonalnim odnosima gde je usmerena na osnaživanje osoba na asertivno izražavanje i ponašanje.

DISKONEKCIJA

Marija Milenković je psihoterapeut, sertifikovani trener asertivne komunikacije,senior konsultant u oblasti razvoja ljudskih resursa, direktor i osnivač savetovališta Krug  i  HR trening centra Krug. Trenutno je na specijalizaciji primenjene psihologije. Dugogodišnji kreator i predavač na programima obuke za obrazovni i biznis svet.

ZABAVNI DOGAĐAJI

Subotu će upotpuniti krstarenje brodom „Sirena“. Zajedno ćemo upoznati kako Beograd na neki novi način, tako i ostale učesnike projekta. Stvorićemo još jednu lepu uspomenu na ovaj vikend i steći priliku za deljenje dosadašnjih utisaka.

Kreativni vašar pod nazivom „Kulturizuj” je kulturni događaj koji upotpunjuje drugi dan našeg projekta. Ideja je predstaviti na jednom mestu različite umetničke discipline kao i kreativne zadatke. Pružiti učesnicima priliku da vide ali i da se oprobaju u malo drugačijem umetničkom pristupu i osvestiti im da ideju i emociju prenose i umetnički mediji koji nisu tradicionalni. Takođe, deo ovog događaja će biti prodajna izložba digitalnih ilustracija mladih srpskih umetnika, od koje će novac ići u humanitarne svrhe Centru Srce.

AGENDA

Svetski omladinski talas

0