DESTIGMATIZUJ LOKALNO 2020.

DESTIGMATIZUJ LOKALNO je projekat koji je realizovan u periodu od 28. do 30. maja 2021. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Tokom tri dana projekta, učesnici su imali prilike da na edukativnim radionicama steknu znanja, ali i izraze svoje mišljenje o temama koje se u našem društvu neretko smatraju za tabu. Izbor tema imao je za cilj predupređivanje društvenog osuđivanja i podsticanje kako na razumevanje okoline, tako i na rad na sebi.

Naš cilj bio je da iskorenimo društveno osuđivanje, podstaknemo razumevanje i empatiju prema okolini i istovremeno predstavimo značaj rada na sebi i razumevanja sopstvenih stanja i akcija.

Stoga, učenici su imali priliku da učestvuju na tri radionice:

  1. DISKONEKCIJA – cilj radionice je spoznaja uticaja medija na socijalizaciju i formiranje identiteta, sa osvrtom na naučne teorije o medijima;
  2. DETOKSIKACIJA – kroz ovu radionicu učesnici su se upoznali sa odlikama nezdravih interpersonalnih odnosa, kao i sa načinima na koje je moguće prepoznati ih, preokrenuti ili izaći iz njih;
  3. DESTIGMATIZACIJA – ideja ove radionice jeste osvešćivanje mladih o temi mentalnih oboljenja, njihovoj važnosti, kao i načinima pružanja pomoći, uz osvrt na sve češći fenomen samodijagnostifikovanja.

Osim edukativnog dela, projekat je bio obogaćen i zabavnim manifestacijama poput kulturnog vašara i krstarenja, kao i ceremonija otvaranja i zatvaranja.

RADIONICE

Ukoliko, u ovom trenutku, na Googlu pretražite reč „medijiˮ za svega 0,43 sekunde, dobićete 31.000.000 rezultata. Pitanje je – na koji način onda biramo informacije za nas? I – da li informacije biraju nas?

U eri digitalizacije i sve većeg broja i prisutnosti različitih medija, neosporan je uticaj medija na socijalizaciju, formiranje identiteta, sistema vrednosti i pogleda na svet. Diskonekcija je dvodnevna radionica kojom su se učesnici upoznali sa uticajima medija na socijalizaciju i psihološkim i sociološkim teorijama koje se bave medijskim uticajima. 

Još od rođenja, kontinuirano gradimo odnose sa drugima. Kvalitet odnosa koje gradimo, neminovno utiče na bazični, najvažniji odnos – odnos sa samim sobom. Prepoznavanjem šablona toksičnih porodičnih, prijateljskih i romantičnih odnosa, učesnici su se osnaživali po pitanju osamostaljivanja pre pronalaženja partnera i time se osporavala stigma o imperativu ostvarivanja na polju partnerskih odnosa, po cenu ličnog zadovoljstva.

Prema statistici, 25% svetske populacije pati od mentalnih bolesti. Ovo znači da će svaka 4. osoba na svetu u jednom trenutku bolovati od mentalnih bolesti. Ovaj podatak skreće naročitu pažnju na važnost rušenja stigme o mentalnim bolestima, relevantnom informisanju i pojačanoj empatiji svih nas.

Dvodnevnim programom radionica Destigmatizacija, stručni moderatori, uz primenu teorijskih i praktičnih metoda osvešćivali su mlade ljude o temi mentalnih oboljenja, njihovoj važnosti i načinima pružanja pomoći. Takođe, dotakli su se teme lažne samodijagnostike putem neproverenih upitnika i podstakli kritički odnos prema dijagnostifikovanju, alternativnom lečenju i nenaučnim informacijama.

GOVORNICI

DESTIGMATIZACIJA

Jelena Vukičević, psiholog

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama, a kroz savetodavni rad, kreiranje i držanje psiho-socio-edukativnih radionica, podršku u obrazovanju i saradnju sa institucijama socijalne zaštite, prosvete i pravosuđa. Koautor i realizator preventivnih programa za opštu populaciju. Realizator obuka i edukacija za apsolvente i stručnjake iz sistema socijalne i zdravsvene zaštite i psihiloško-pomagačkih profesija.

Nikola Petrović

Nikola Petrović je docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se psihoterapijom i intervencijama u psihološkim krizama, kao i etikom u profesionalnom radu psihologa. Supervizor je iz oblasti Racionalno emotivno bihejvioralne terapije i predsednik Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije.

DETOKSIKACIJA

Bojana Obradović master psihologije, REBT psihoterapeut sa završnim nivoom edukacije (pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd). Idejni tvorac projekta “Pričajmo o tome”.

Jovana Lazarević, master psiholog i RE&KBT psihoterapeut, pridruženi saradnik Instituta Albert Elis iz Njujorka. Zaposlena je u Sinergija centru gde se bavi individualnom psihoterapijom i promocijom mentalnog zdravlja. Iskustvo je sticala u privatnoj praksi kao i nevladinom sektoru kroz pružanje psihosocijalne podrške i savetovanja ranjivim grupama i prve psihološke pomoći osobama obolelim od Kovida i članovima njihovih porodica. Oblast interesovanja kojoj je posvećena su problemi u interpersonalnim odnosima gde je usmerena na osnaživanje osoba na asertivno izražavanje i ponašanje.

DISKONEKCIJA

Marija Milenković je psihoterapeut, sertifikovani trener asertivne komunikacije,senior konsultant u oblasti razvoja ljudskih resursa, direktor i osnivač savetovališta Krug  i  HR trening centra Krug. Trenutno je na specijalizaciji primenjene psihologije. Dugogodišnji kreator i predavač na programima obuke za obrazovni i biznis svet.

ZABAVNI DOGAĐAJI

Subotu su upotpunili krstarenjem brodom “Sirena”. Zajedno smo upoznali kako Beograd na neki novi način, tako i ostale učesnike projekta. Stvorili još jednu lepu uspomenu na ovaj vikend i stekli priliku za deljenje dosadašnjih utisaka.

Kreativni vašar pod nazivom „Kulturizuj” je kulturni događaj koji je upotpunio drugi dan našeg projekta. Ideja je bila predstaviti na jednom mestu različite umetničke discipline kao i kreativne zadatke. Pružiti učesnicima priliku da vide ali i da se oprobaju u malo drugačijem umetničkom pristupu i osvestiti im da ideju i emociju prenose i umetnički mediji koji nisu tradicionalni. Takođe, deo ovog događaja je bio prodajna izložba digitalnih ilustracija mladih srpskih umetnika, od koje je novac otišao u humanitarne svrhe Centru Srce.

AGENDA