Sajam volonterizma

𝗦𝗮𝗷𝗮𝗺 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝘇𝗺𝗮 je 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 događaj informativno-edukativnog karaktera, u organizaciji udruženja Svetski omladinski talas.

Kroz organizovane 𝘁𝗿𝗶𝗯𝗶𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮, 𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘀𝗶𝗷𝗲, a naposletku i 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆, Sajam volonterizma osvrće se na pitanje pozicije volonterizma u društvu, vrednosnih normi koje iza njega stoje i učinaka koji iz njega proističu. Polazna ideja jeste da, promocijom volonterizma, mladi spoznaju sebe, razvijaju kompetencije i stiču iskustva kroz relevantne aktivnosti koje biraju slobodnom voljom, a u skladu sa ličnim interesovanjima i ideološkim uverenjima.

Sajam se održava 𝟱. 𝗶 𝟲. 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮, od čega se prvi dan (5. decembar) sastoji od 5 blokova, kroz koje se predstavlja 𝟱 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗶č𝗶𝘁𝗶𝗵 𝘁𝗶𝗽𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗶𝗿𝗮𝗻𝗷𝗮. Aktivnosti prvog dana Sajma uključuju panel ,,Počni od ZAŠTO”, kao i tribine pod nazivima: ,,𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮”, ,,𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮𝗷 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘇𝗺𝗼𝗺”, ,,𝗗𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗲 𝗱𝗿𝘂𝗴𝗶𝗺𝗮” i ,,𝗣𝗿𝗲đ𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗶𝗰𝗲”. Drugi (6. decembar) uključuje 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝘂 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻𝗶𝗰𝘂 pod nazivom ,,𝗗𝗿𝘂𝗴𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝘇𝗺𝗮” 𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆.


Prijavi se

Svetski omladinski talas

0