Sajam volonterizma

Sajam volonterizma

????? ???????????? je ?????? događaj informativno-edukativnog karaktera, u organizaciji udruženja Svetski omladinski talas. Kroz organizovane ???????, ??????????, ????? ?????????, a naposletku i ???? ?????, Sajam volonterizma osvrće se na pitanje pozicije volonterizma u društvu, vrednosnih normi koje iza njega stoje i učinaka koji iz njega proističu. Polazna ideja jeste da, promocijom volonterizma, mladi spoznaju sebe, …

Sajam volonterizma Read More »