Čestitamoo!!!! Ulovili ste SOT blago!
Ostavite vaše ime i prezime da bismo, ako ste bili dovoljno brzi, mogli da vam uručimo vaše zakopano blago u nedelju pri zatvaranju dogadjaja!
Hvala vam što ste se igrali sa nama i nadamo se da ste se zabavili!

Piratski pozdrav 😀