Ova ladja nije piratska,
ona ne plovi morem.
Ako se ukrcaš sa SOT-om,
ideš ka osvešćenju svojem.

Njeno ime je                       

Ova ladja nije piratska,
ona ne plovi morem.

Ako se ukrcaš sa SOT-om,
ideš ka osvešćenju svojem.

Njeno ime je                       

X označava mesto! U našem slučaju, zagonetka!

Naizgled, karta ne pokazuje ništa odredjeno. Možda samo ne umemo da je čitamo?
Kada smo okrenuli kartu zatekli smo zagonetku sa praznim poljem u dnu parčeta papira. Možda se tu unosi odgovor?