SOT
TREASURE HUNT

SOT 
TREASURE HUNT

SOT
TREASURE
HUNT

SOT blago je skriveno u ovim stranicama drevnim.

Onaj koji pronadje ga osetiće sam,

Šta duh istraživački donosi, vam velim,

Da igraš se sa nama, ne bude ti blam!